RSM – POCINČANA REBRASTA MREŽA

Brand:

  • RSM

RSM-pocinčana rebrasta mreža, materijal koji je na evropskom tržištu u upotrebi već više decenija kako pri sanaciji starih objekata i objekata pod zaštitom kulturno – historijskog naslijeđa tako i u novogradnji. Primjenjuju se u unutrašnjem i vanjskom području, kao nosač maltera i za prekide u betonu (kao izgubljena oplata).

 

Kategorija:

Pocinčana rebrasta mreža proizvodi se iz pocinčanog lima različitih debljina 0,25 mm, 0,30 mm, 0,50 mm, 0,75 mm u dimenzijama 60 x 250 cm. Pored pocinčanog lima za proizvodnju mreža, za specijalnu namjenu u kemijski opterećenim prostorima tipa mljekara, pivovara, mesnica itd koristi se inox lim koji je postojan na kemijske utjecaje i koji se koristi kao nosač maltera. Kod nas je najviše u upotrebi tanka pocinčana mreža (Flachrip) dimenzija 60 x 250 cm (1,5 m2), debljina lima 0,25 mm, visina rebra 4 mm, u paketu se nalazi 20 tabli (30 m2).

Kao nosač maltera kod sanacija starih objekata, drvenih ili zidova iz mješovitih materijala, stropova (npr.umjesto trstike), zatvaranje šliceva (od instalacija), malterisanje staklene ili kamen vune, malterisanje drvenih ili metalnih greda ili stupova u cilju postizanja protupožarne otpornost od F30-A do F180-A i za malterisanje svih loših podloga koje ne prihvatajz malter direktno na sebe.

Kod drvenih podloga fiksira pomoću ”V” eksera, tako da obuhvate rebro i zakucaju se u podlogu, kod betonskih zidova, ćerpiča, siporeksa itd pričvršćuje se pomoću tipli s tanjurićem na način da se ukuca u podlogu neposredno pored rebra i dotegne do te mjere da je rebro čvrsto priljubljeno (ali ne deformisano!!) na podlogu. Malter se nanosi u minimalnoj debljini od 1 cm do 2, 5 cm navlačenjem, prethodno nanošenje ”šprica” nije potrebno.

Pocinčana mreža za prekide u betonu HIGH RIP dimenzija 44,5 x 200 cm, visina rebara 21 mm, razmak rebara 89 mm i različitih debljina lima. Koristi se za prekide betona pri izvođenju ab radova kod betoniranja temeljnih ploča, zidova, greda, ab ploče itd. Montaža brza i jednostavna pri čemu se umjesto drvenih gredica (prikazanih na slici) za podupiranje mogu koristiti i komadi armaturnih šipki. Mreža nakon betoniranja 1. dijela ostaje u betonu i stvara idealnu vezu za slijedeći beton. Zbog šupljikave strukture koju HIGH RIP posjeduje hidrostatski pritisak se svodi na 0 pa se i razmak oslonaca u odnosu na klasičnu oplatu smanjuje. U odnosu na klasičnu oplatu s HIGH RIP-om se smanjuje rizik stvaranja zračnih jastučića na spoju starog i novog betona a iste se također mogu bolje kontrolirati kod primjene HIGH RIPA. Znatna ušteda postiže se naravno i kroz to što jedna faza rada otpada, naime ugrađenu mrežu nije više potrebno vaditi pa je s tim mukotrpno vađenje oplate, zarobljene između dviju zona armature i pritisnute otvrdnulim betonom otpada.

Pored toga što se HIGH RIP koristi za prekide u betonu (kojem je to i osnovna primjena) u praksi se vrlo često koristi i tanka pocinčana mreža (FLACHRIP) za visine betona do 30 cm bez dodatnih ojačanja za za visine preko 30 cm koristi se armaturna mreža za ojačanje